ZZP Bemiddeling in de bouw

Bemiddeling

Bemiddeling vindt plaats wanneer er een tussenkomst is van een arbeidsbemiddelaar. De arbeidsbemiddelaar ontvangt een fee voor het plaatsen van de ZZP'er in de bouw. Veelal volgt bemiddeling op initiatief van de hoofdopdrachtgever. Andersom kan ook; de ZZP'er sluit zich aan bij een bemiddelingskantoor welke voor hem geschikte opdrachten gaat zoeken. 

Bemiddeling in de bouw voor de opdrachtgever: 

Voordelen van bemiddeling: 

Bij bemiddeling op initiatief van de opdrachtgever bestaat er een voordeel ten aanzien van mogelijke verkapt loondienst. Immers de bemiddelaar factureert en de ZZP'er declareert zijn gewerkte uren bij de bemiddelaar. De bemiddelaar draagt zorg dat de overeenkomst van opdracht soepel verloopt, en is daarvoor ook ( deels) aansprakelijk. Hij ontvangt voor deze dienst een fee. 

Nadelen van bemiddeling ten aanzien van de opdrachtgever:

De uurtarieven van de ZZP'er zijn veelal hoger, dit omdat er een fee afgerekend en/of verdisconteerd is in het uurtarief. Binnen de nieuwe regels van de Wet DBA aanstaande, ontstaat er een schijnzekerheid met werken via bemiddelingskantoren. Immers de ZZP'er wordt in zijn zelfstandigheid aangetast daar de afspraken verlopen via het bemiddelingskantoor. Let hier dus goed op! Keten aansprakelijk kan in werking treden, waarbij leiding en toezicht zwaarder weegt dan de overeenkomst. Laat je als opdrachtgever dus goed informeren.

Bemiddeling in de bouw voor de ZZP'er: 

Voordelen van bemiddeling: 

Voor de ZZPér zijn er voordelen om via bemiddeling aan de slag te gaan. De ZZP'er ontvangt gegarandeerd zijn geld, hoeft alleen zijn uren te declareren. De administratieve rompslomp word uit handen genomen door het bemiddelingskantoor. De ZZP'er kan zich vooral richten op zijn werkzaamheden. Bemiddelingskantoren zorgen ook voor een mate van bedrijfscontinuïteit en aanbod van werk. 

Nadelen van bemiddeling:

De ZZP'er kan zijn eigen tarieven niet bepalen en voorwaarden. De ZZP'er dient zich te conformeren aan de voorwaarden die het bemiddelingskantoor is overeenkomen met de hoofdopdrachtgever.Te denken valt aan aanvangstijden, quota's, tarieven én vervanging. De ZZP'er verlegt dus hierbij zijn zelfstandigheid in bepaalde mate. Let dus goed op, met de afspraken die je maakt.

Toch kan het voor beide partijen een goede aanvulling zijn in zowel risico als werkaanbod in de bouwsector. Een goed bemiddelingskantoor is een goede aanvulling om vraag en aanbod van opdrachten en werk bij elkaar te brengen.