AVG Privacystatement

In het algemeen verzamelt ZZPedia BV uitsluitend persoonlijke informatie die specifiek en op vrijwillige basis door bezoekers aan onze website wordt verstrekt. Wij krijgen die informatie bijvoorbeeld van bezoekers die zich voor bepaalde onderdelen van de website willen laten registreren, een opdracht plaatsen of diensten bestellen. Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken we die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt.

Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke informatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van de bezoeker aan onze website. Wij zijn ons er van bewust dat de informatie waardevol is. Wij treffen dan ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres en gegevens die de browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om onze leden en bezoekers een betere dienstverlening, marketing, een gepersonaliseerde ervaring en ondersteuning te
bieden. ZZPedia gebruikt deze informatie om de werking van de website en het aanbod te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.